Đề nghị bán tối thiểu 70% sản lượng khẩu trang y tế cho Bộ Y tế

Cán bộ y tế đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Cán bộ y tế đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Cán bộ y tế đeo khẩu trang, mặc quần áo bảo hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BYT
Lên top