Để làm nhà báo hôm nay

Nhà báo phải thay đổi phương thức tác nghiệp bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhà báo phải thay đổi phương thức tác nghiệp bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Nhà báo phải thay đổi phương thức tác nghiệp bởi dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top