XỬ LÝ THÔNG TIN VU KHỐNG, TRỤC LỢI TRÊN MẠNG XÃ HỘI:

Dễ hay khó?

Người đàn ông là nạn nhân của cuộc kêu gọi “trừng phạt” từ Facebooker Đàm Vĩnh Hưng (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).
Người đàn ông là nạn nhân của cuộc kêu gọi “trừng phạt” từ Facebooker Đàm Vĩnh Hưng (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).
Người đàn ông là nạn nhân của cuộc kêu gọi “trừng phạt” từ Facebooker Đàm Vĩnh Hưng (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).
Lên top