Để doanh nghiệp bắt tay với nhà trường trong giáo dục nghề nghiệp

Khi doanh nghiệp và nhà trường vẫn “đồng sàng dị mộng” vì ai cũng sống khỏe thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn sẽ không cải thiện tối đa. Ảnh: PV
Khi doanh nghiệp và nhà trường vẫn “đồng sàng dị mộng” vì ai cũng sống khỏe thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn sẽ không cải thiện tối đa. Ảnh: PV
Khi doanh nghiệp và nhà trường vẫn “đồng sàng dị mộng” vì ai cũng sống khỏe thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn sẽ không cải thiện tối đa. Ảnh: PV
Lên top