Để dạy học trực tuyến đạt hiệu quả: Cần nỗ lực của thầy, ý thức của trò

Từ ngày ngày 17.2, 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày ngày 17.2, 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Từ ngày ngày 17.2, 50 tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top