Đê biển Tây sạt lở nghiêm trọng, Cà Mau ban bố tình trạng khẩn cấp

Một đoạn đê biển Tây Cà Mau sạt lở nghiêm trọng nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn đê biển Tây Cà Mau sạt lở nghiêm trọng nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn đê biển Tây Cà Mau sạt lở nghiêm trọng nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top