Đê biển Cà Mau oằn mình trước mùa mưa bão

Đê biển Tây ở Cà Mau sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Hồ
Đê biển Tây ở Cà Mau sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Hồ
Đê biển Tây ở Cà Mau sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top