Đề án trả lương theo vị trí việc làm gặp khó do dịch COVID-19

Cán bộ, công chức, viên chức cần được trả lương theo vị trí việc làm.Ảnh minh họa: hải nguyễn
Cán bộ, công chức, viên chức cần được trả lương theo vị trí việc làm.Ảnh minh họa: hải nguyễn
Cán bộ, công chức, viên chức cần được trả lương theo vị trí việc làm.Ảnh minh họa: hải nguyễn
Lên top