Đề án du lịch Khánh Hòa còn nhiều khiếm khuyết

Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Du lịch Nha Trang bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Ảnh: Thu Cúc
Lên top