Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân:

Đề án của Bộ Y tế chưa có gì đột phá!

Lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lấy máu xét nghiệm cho bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: HẢI NGUYỄN