ĐBSCL vẫn chưa hết “khát nước”

Vận hành Cống âu thuyền Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Vận hành Cống âu thuyền Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Vận hành Cống âu thuyền Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top