ĐBSCL: Từ sống chung với lũ tới sống chung với xâm nhập mặn

Sản xuất lúa mùa khô 2019 - 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì tốt trong điều kiện xâm nhập mặn nghiêm trọng. Ảnh: Kỳ Quan
Sản xuất lúa mùa khô 2019 - 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì tốt trong điều kiện xâm nhập mặn nghiêm trọng. Ảnh: Kỳ Quan
Sản xuất lúa mùa khô 2019 - 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì tốt trong điều kiện xâm nhập mặn nghiêm trọng. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top