ĐBSCL: Thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

Thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh: L.A
Thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh: L.A
Thu hoạch lúa ở ĐBSCL. Ảnh: L.A
Lên top