ĐBSCL: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Tât cả học sinh tỉnh Cà Mau trở lại học vào ngày 22.2. Ảnh: Nhật Hồ
Tât cả học sinh tỉnh Cà Mau trở lại học vào ngày 22.2. Ảnh: Nhật Hồ
Tât cả học sinh tỉnh Cà Mau trở lại học vào ngày 22.2. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top