ĐBSCL: Lũ về sớm

Lũ sớm tràn về, biến những cánh đồng lúa chưa có đê bao bảo vệ trở thành biển nước. Ảnh: Lục Tùng
Lũ sớm tràn về, biến những cánh đồng lúa chưa có đê bao bảo vệ trở thành biển nước. Ảnh: Lục Tùng
Lũ sớm tràn về, biến những cánh đồng lúa chưa có đê bao bảo vệ trở thành biển nước. Ảnh: Lục Tùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM