ĐBSCL: Lo ngại cao điểm hạn mặn lại xuống giống vụ hè thu

Thu hoạch lúa đông xuân ở ĐBSCL. Ảnh: TR.L
Thu hoạch lúa đông xuân ở ĐBSCL. Ảnh: TR.L
Thu hoạch lúa đông xuân ở ĐBSCL. Ảnh: TR.L
Lên top