ĐBQH "mổ xẻ" việc kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy được tại ngoại

Đối tượng Nguyễn Hữu Linh được cho tại ngoại sau khi có hành vi dâm ô với trẻ em.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh được cho tại ngoại sau khi có hành vi dâm ô với trẻ em.
Đối tượng Nguyễn Hữu Linh được cho tại ngoại sau khi có hành vi dâm ô với trẻ em.
Lên top