ĐBQH Dương Trung Quốc: Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức là một "bi kịch"

ĐBQH Dương Trung Quốc thấy buồn trước việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức.
ĐBQH Dương Trung Quốc thấy buồn trước việc ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức.