ĐBQH đề nghị hoãn thực hiện chính sách lương hưu mới

ĐBQH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý phát biểu ý kiến tại Quốc hội liên quan đến lao động, việc làm. Ảnh: TTXVN
ĐBQH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý phát biểu ý kiến tại Quốc hội liên quan đến lao động, việc làm. Ảnh: TTXVN
ĐBQH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Như Ý phát biểu ý kiến tại Quốc hội liên quan đến lao động, việc làm. Ảnh: TTXVN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM