ĐBQH: Cần điều chỉnh nhiều điều khoản của Luật Phòng, Chống thiên tai

Biến đổi khí hậu đã khiến xảy ra nhiều loại hình thiên tai, trong đó, hạn hán và xâm nhập mặn đã xảy ra khốc liệt tại đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn: Tổng cục Phòng, Chống thiên tai.
Biến đổi khí hậu đã khiến xảy ra nhiều loại hình thiên tai, trong đó, hạn hán và xâm nhập mặn đã xảy ra khốc liệt tại đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn: Tổng cục Phòng, Chống thiên tai.
Biến đổi khí hậu đã khiến xảy ra nhiều loại hình thiên tai, trong đó, hạn hán và xâm nhập mặn đã xảy ra khốc liệt tại đồng bằng sông Cửu Long. Nguồn: Tổng cục Phòng, Chống thiên tai.
Lên top