Đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-202

Việc tham gia BHYT sẽ đem lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc tham gia BHYT sẽ đem lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc tham gia BHYT sẽ đem lại nhiều lợi ích cho học sinh, sinh viên. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top