Đẩy mạnh phổ biến chính sách BHXH, BHYT

Cán bộ BHXH tỉnh Hoà Bình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân. 
Ảnh: BHHB
Cán bộ BHXH tỉnh Hoà Bình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân. Ảnh: BHHB
Cán bộ BHXH tỉnh Hoà Bình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới người dân. Ảnh: BHHB
Lên top