Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH

Nhân viên ngành bảo hiểm đang tư vấn cho đối tượng tham gia BHXH.  Ảnh: H.A
Nhân viên ngành bảo hiểm đang tư vấn cho đối tượng tham gia BHXH. Ảnh: H.A
Nhân viên ngành bảo hiểm đang tư vấn cho đối tượng tham gia BHXH. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top