Đẩy mạnh chuyển đổi số: Hướng dẫn sử dụng VssID - bảo hiểm xã hội số

Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Ứng dụng VssID- bảo hiểm xã hội số.Ảnh: ANH THƯ
Lên top