Đầy đủ giấy tờ vẫn không thể đi qua cửa ngõ Đông Triều, Quảng Ninh

Các loại phương tiện xếp hàng dài trên địa phận TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương vì không thể vào Đông Triều. Ảnh: CTV
Các loại phương tiện xếp hàng dài trên địa phận TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương vì không thể vào Đông Triều. Ảnh: CTV
Các loại phương tiện xếp hàng dài trên địa phận TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương vì không thể vào Đông Triều. Ảnh: CTV
Lên top