Đáy biển đầy rác thải và cảnh tượng đắng lòng qua ống kính của thợ lặn

Các thợ lặn tình nguyện vớt rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Các thợ lặn tình nguyện vớt rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Các thợ lặn tình nguyện vớt rác dưới đáy biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Lên top