Đậu ven đường, 2 cha con bị xe khách tông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.