Đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng

ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
ACV đầu tư xây nhà ga T3 Tân Sơn Nhất gần 11.000 tỉ đồng. Ảnh ACV
Lên top