Đầu tư trên 8 tỉ đồng cải tạo hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long

Hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Hầm chui đường gom Đại lộ Thăng Long xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh GT
Lên top