Đầu tư tiền tỉ cho công cụ đi tuần: Bảo vệ dân phố có quyền hạn gì?

Bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP HCM là lực lượng bảo vệ duy nhất cả nước được trang bị phương tiện và công cụ chuyên nghiệp.
Bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP HCM là lực lượng bảo vệ duy nhất cả nước được trang bị phương tiện và công cụ chuyên nghiệp.
Bảo vệ dân phố phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP HCM là lực lượng bảo vệ duy nhất cả nước được trang bị phương tiện và công cụ chuyên nghiệp.
Lên top