Đầu tư, mở rộng gần 10 cảng hàng không năm 2021 thế nào?

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 quá tải cả trên trời và dưới đất. Ảnh: GT
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 quá tải cả trên trời và dưới đất. Ảnh: GT
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trước thời điểm xảy ra dịch COVID-19 quá tải cả trên trời và dưới đất. Ảnh: GT
Lên top