Đầu tư công năm 2021: Phải chú trọng tính hiệu quả

Kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ giúp nền kinh tế phát triển. Ảnh: Cao Nguyên
Kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ giúp nền kinh tế phát triển. Ảnh: Cao Nguyên
Kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sẽ giúp nền kinh tế phát triển. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top