Đầu tư BOT giao thông như Quảng Ninh là hợp lý, hiệu quả

Cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh. Ảnh: Plong
Cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh. Ảnh: Plong
Cầu Bạch Đằng, Quảng Ninh. Ảnh: Plong
Lên top