Đầu tư 5.400 tỉ đồng nâng cấp sân bay Côn Đảo

Sân bay Côn Đảo. Ảnh minh họa GT
Sân bay Côn Đảo. Ảnh minh họa GT
Sân bay Côn Đảo. Ảnh minh họa GT
Lên top