Đầu tư 1.700 tỉ đồng bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải

Nạo vét luồng hàng hải. Ảnh GT
Nạo vét luồng hàng hải. Ảnh GT
Nạo vét luồng hàng hải. Ảnh GT
Lên top