Đầu tư 107 triệu USD xây dựng cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ

Động thổ cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ. Ảnh ĐT
Động thổ cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ. Ảnh ĐT
Động thổ cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ. Ảnh ĐT
Lên top