Đấu thầu luồng tuyến, vực dậy xe buýt

Xe buýt thường đến trễ, chậm giờ, khiến số người sử dụng ngày càng giảm. Ảnh: Minh Quân
Xe buýt thường đến trễ, chậm giờ, khiến số người sử dụng ngày càng giảm. Ảnh: Minh Quân
Xe buýt thường đến trễ, chậm giờ, khiến số người sử dụng ngày càng giảm. Ảnh: Minh Quân
Lên top