Dâu mới ám ảnh cái tết đầu tiên ở nhà chồng

Nhiều người mong ăn Tết giản tiện, để đỡ khổ người phụ nữ. Ảnh minh họa: T.L
Nhiều người mong ăn Tết giản tiện, để đỡ khổ người phụ nữ. Ảnh minh họa: T.L
Nhiều người mong ăn Tết giản tiện, để đỡ khổ người phụ nữ. Ảnh minh họa: T.L