Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thanh Hóa:

Đau lòng nhìn nhà cửa bị cuốn trôi khi thủy điện xả lũ