Thanh Hóa:

Đau lòng nhìn nhà cửa bị cuốn trôi khi thủy điện xả lũ