Đau lòng gia đình có 4 bố con, bác cháu đuối nước khi về quê ăn chạp họ

4 bố con, bác cháu đuối nước khi về quê ăn chạp họ. Ảnh minh họa/nguồn VC
4 bố con, bác cháu đuối nước khi về quê ăn chạp họ. Ảnh minh họa/nguồn VC
4 bố con, bác cháu đuối nước khi về quê ăn chạp họ. Ảnh minh họa/nguồn VC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM