Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Những chiêu trò lôi kéo

Một trong 23 thủ lĩnh của Edunetwork Việt Nam livestream hướng dẫn các thành viên (trong nhóm kín hơn 20 nghìn thành viên) cách xử lý khi khách hàng từ chối mua khóa học. Ảnh: Trần Tuấn.
Một trong 23 thủ lĩnh của Edunetwork Việt Nam livestream hướng dẫn các thành viên (trong nhóm kín hơn 20 nghìn thành viên) cách xử lý khi khách hàng từ chối mua khóa học. Ảnh: Trần Tuấn.
Một trong 23 thủ lĩnh của Edunetwork Việt Nam livestream hướng dẫn các thành viên (trong nhóm kín hơn 20 nghìn thành viên) cách xử lý khi khách hàng từ chối mua khóa học. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top