Dấu hiệu đa cấp trái phép Edunetwork: Lật tẩy chiêu xoá dấu vết

Edunetwork có hơn 22.000 thành viên chính thực tại Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 8.2020, khi báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh. Ảnh: PV.
Edunetwork có hơn 22.000 thành viên chính thực tại Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 8.2020, khi báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh. Ảnh: PV.
Edunetwork có hơn 22.000 thành viên chính thực tại Việt Nam, tính đến thời điểm tháng 8.2020, khi báo Lao Động đăng loạt bài phản ánh. Ảnh: PV.
Lên top