Đấu giá quảng cáo 135 tỉ đồng trên 1.200 xe buýt: Tiếp tục thất bại

Quảng cáo trên xe buýt dự kiến thu về hơn trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng còn khoảng 1.200 xe buýt trên địa bàn TPHCM chưa thu hút được quảng cáo.  Ảnh: M.Q
Quảng cáo trên xe buýt dự kiến thu về hơn trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng còn khoảng 1.200 xe buýt trên địa bàn TPHCM chưa thu hút được quảng cáo. Ảnh: M.Q
Quảng cáo trên xe buýt dự kiến thu về hơn trăm tỉ đồng mỗi năm nhưng còn khoảng 1.200 xe buýt trên địa bàn TPHCM chưa thu hút được quảng cáo. Ảnh: M.Q
Lên top