Dấu ấn Samsung trên bản đồ 5G thế giới

Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh.
Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh.
Nhà máy Network sản xuất thiết bị 5G của Samsung tại Bắc Ninh.
Lên top