Dấu ấn ông Bảy qua lời kể của những người thân thuộc

Chân dung đại tá, phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
Chân dung đại tá, phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
Chân dung đại tá, phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
Lên top