Đất thu hồi làm khu công nghiệp biến thành khu đô thị mới

Các hộ dân bức xúc vì đất làm khu công nghiệp biến thành đất thương mại.
Các hộ dân bức xúc vì đất làm khu công nghiệp biến thành đất thương mại.
Các hộ dân bức xúc vì đất làm khu công nghiệp biến thành đất thương mại.
Lên top