Đặt tên đường phố: Lúc khắt khe, khi dễ dãi...

Hà Nội có đường “Ngô Minh Dương” do dân tự đặt tên. Hiện nay, tên đường tự phát này đã được tháo bỏ. Ảnh: LĐ
Hà Nội có đường “Ngô Minh Dương” do dân tự đặt tên. Hiện nay, tên đường tự phát này đã được tháo bỏ. Ảnh: LĐ
Hà Nội có đường “Ngô Minh Dương” do dân tự đặt tên. Hiện nay, tên đường tự phát này đã được tháo bỏ. Ảnh: LĐ
Lên top