Đất Mũi - nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”

Một góc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Một góc Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top