Đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là một trong những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip sớm cho người dân có hộ khẩu thường trú. Ảnh: V.Dũng
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là một trong những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip sớm cho người dân có hộ khẩu thường trú. Ảnh: V.Dũng
Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) là một trong những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip sớm cho người dân có hộ khẩu thường trú. Ảnh: V.Dũng
Lên top