TP.Quy Nhơn (Bình Định):

Đất 3,76m, cấp phép 4,05m!